یکشنبه 1 دی 1392 :: نویسنده : م نخکوب
طی سالیان ، خانواده هائی که دارای فرزندی مبتلا به آتیسم هستند طرق مختلفی برای معالجه و کم کرد رفتار غیر قابل قبول و ازدیاد رفتار قابل قبول امتحان و استفاده کرده اند. اگر چه برخی از دارو ها برای کنترل کردن رفتار خشن کودک استفاده شده است، داروی مشخصی برای معالجه معضل آتیسم وجود ندارد. ولی داروئی که بطور وسیع و عمومی برای این مقصود استفاده میشود ریتالین میباشد. ریتالین یک داروی محرک برای بیماری کم توجهی و بیش رفتاری می باشد. خوانندگان بایستی آگاه باشند که تا کنون هیچ نوع تحقیقی درباره نتایج این دارو روی آتیسم وجود ندارد.
خبر خوب اینست که به گفته محققین دو راه مبارزه با آتیسم وجود دارد. این دو طریق استفاده از ویتامین ب 6 (B6) با مگنیزیم و استفاده از سیستم « تحلیل رفتار عملی» یا Applied Behavior Analysis می باشد.


سیستم « تحلیل رفتار عملی» شامل استراتژی های مختلفی مثل استفاده از تقویت و پاداش مثبت برای رفتار مثبت و جدا سازی کودک از محیط در مواقع بروز رفتار منفی می باشد. این استراتژی ها برای ازدیاد رفتار قابل قبول مثل ایجاد ارتباط لفظی و یا ایجاد روابط اجتماعی استفاده میشود. این استراتژی برای کم کردن رفتار غیر قابل قبول کودک به عنوان مثال بیش رفتاری و یا خود آزردگی هم استفاده میشود.
تحقیق نشان داده که ویتامین ب 6 باعث ازدیاد سلامت، آگاهی فکری و توجه  45درصداز کودکان آتیستیک می باشد. همانطور که در آپ های قبل گفته شده است، برخی پروتئن ها اثر منفی در بروز آتیسم دارند و باید از مصرف آنها جلوگیری شود. این پروتئن ها در جو، گندم و شیر به مقدار زیاد یافت شده و جلوگیری از مصرف این پروتئن ها باعث تغییرات مثبت در رفتار کودکان مبتلا به آتیسم میباشد.
«تحلیل رفتار عملی» تحلیل و عملی کردن رفتار انسانی برای رسیدن به هدف مشخصی می باشد. برای بهبود و بهتر سازی کیفیت زندگی این کودکان، در این سیستم به آنها ازدیاد رفتار قابل قبول و کم کرد رفتار های منفی یاد داده میشود. بوسیله این سیستم رفتار منفی را می توان کاملا از بین برده و در جایگزین آنها رفتار های جدید را به کودک یاد داد.
بیر، ولف و رایسلی در مقاله خود در 1967 عقیده خود را راجع به برنامه ای که از « تحلیل رفتار عملی» برای کودکان آتیستیک استفاده میکند چنین اظهار کردند:

1) این برنامه باید عملی و قادریت به کار گرفتگی داشته باشد. رفتار هائی که مورد نظر هستند باید در جامعه اثر داشته باشند.
2) این برنامه باید قابل تحلیل باشد. نتایج مثبت این برنامه باید به وسیله تحقیق ثابت شده باشد
 و اطلاعات جمع شده راجع به رفتار ها باید قابل تحلیل و تفسیر باشد.
3) تکنولوژی این برنامه باید به آسانی قابل بازسازی برای استفاده دیگران باشد.
4) برنامه باید به صورت سیستماتیک و منظم به اجرا برسد.
5) برنامه باید موثر باشد. نتیجه برنامه باید رفتار های مخصوص را برای تغییر در نظر گرفته و به سوی آن هدف حرکت کند.
6) برنامه باید در مکان های مختلف قابل استفاده با
شد.


بوسیله این سیستم مهارت های اجتماعی، حرکتی و لفظی به کودکان آتیستیک تدریس می شود. این سیستم بوسیله والدین، مربی و یا تراپیست تدریس و استفاده می شود. «تحلیل رفتار عملی» با استفاده از مشاهده دقیق رفتار ها و پاداش مثبت برای رفتار مثبت در بروز قطعه های مختلف یک رفتار قابل قبول این رفتار ها را تدریس میکند. رفتار مثبت کودک و تک تک قدمهایی که او در انجام این رفتار بدرستی برمی دارد بوسیله پاداش مثبت تاکید و تقویت می شود. در ضمن رفتار های ناخواسته با دقت مشاهده شده و اطلاعات کافی راجع به اتفاقات قبل و بعد از رفتار یاداشت کرده میشود.
یک هدف این سیستم اینست که مشخص کند چه چیزی باعث بروز و ایجاد رفتار های نابسامان و غیر قابل قبول و چه چیز باعث ایجاد و بروز رفتار قابل قبول می شود. هدف دیگر این سیستم دانستن نتیجه بعد از بکار بردن تقویت کننده در هر دو مورد رفتار قابل قبول و رفتار غیر قابل قبول می باشد.
منظور از این دانش آنست که چیزهای را که باعث بوجود آوردن رفتار نامناسب می شود باید از محیط کودک جدا کرده و آنگاه تقویت کننده جدیدی برای بهتر سازی رفتار کودک استفاده میشود. به این وسیله کودک قادر خواهد بود که رفتارهای جدیدی را یاد بگیرد.
این سیستم از روش های مختلف تدریس رفتاری زیر استفاده میکند:


1) تدریس از طریق آزمایش احتیاطی


در این طریقه تدریس والدین یا مربی دستور کاملا واضحی به کودک می دهد «کاغذ را بردار». اگر کودک کاغذ را بردارد (کار را انجام دهد)، مربی رفتار را تشویق میکند « آفرین، برداشتی..این شوکولات را بگیر» . اگر کودک کار را انجام ندهد، مربی با ملایمت دست او را گرفته و روی کاغذ می گذارد تا او آن را بردارد. امید آنست که کودک با تمرین حرکت درست را یاد بگیرد.


2) تدریس از طریق ضمنی 


این طریق تدریس روش آزمایش احتیاطی را استفاده میکند ولی از اتفاقات معمولی که در روز ایجاد مشوند برای تدریس استفاده میکند.


3) تدریس از طریق محوری یا اساسی


تکنیک های این سیستم بهتر سازی مهارت های محوری یا اساسی را هدف قرار میدهند. بنابراین زمانی که کودک در یکی از مهارت های محوری کاملا قوی میشود پیشرفت در مهارت های رفتاری دیگر مشاهده میشود. با استفاده از این طریق تدریس امید آنست که کودک بتواند رفتار قابل قبول را در همه ارکان اجتماعی نشان دهد.


4) تدریس از طریق فصاحت سازی (مهارت سازی)


در این طریق تدریس مربی با استفاده از روش «تحلیل رفتار عملی» به کودک تمام اجزا اجرائی یک رفتار مخصوص را یاد میدهد. امید آنست که با تکرار این تعلیمات ، کودک از روی عادت در انجام آن رفتار های مخصوص کاملا ماهر شود.

5) تدریس از طریق رفتار لفظی


در این نوع تدریس مربی مهارت لفظی کودک را در نظر گرفته و با استفاده از پاداش کلمات بیشتری به کودک یاد می دهد. در آپ گذشته راجع به سیستم «سمت» مقداری صحبت کرده ایم.
چگونگی کار برد سیستم «تحلیل رفتار عملی»


در سیستم « تحلیل رفتار عملی» والدین و مربیان یاد می گیرند که پاداش طبیعی محیط کودک را مشخص کرده و از آن براین تدریس رفتار مثبت استفاده کنند. به عنوان مثال با جمع آوری و یاداشت اطلاعات راجع به قبل و بعد از صحنه های عصبانیت علی، مربی ممکن است کشف کند که علی وقتی عصبانی میشود که چراغ اتاق بدون اخطار خاموش می شود. این عصبانیت در زمانی که مادرش او را در بغل می گیرد تا آرام نماید بیشتر میشود.
?در این مثال علی به علت خاموشی چراغ بدون اطلاع او عصبانی شده و شروع به فریاد زدن و پرتاب اشیا میکند. وقتی مادرش او را در بغل میگیرد فریادش بیشتر می شود چون اکنون مادرش به او برای فریاد زدن اولیه به وسیله بغل کردن پاداش میدهد.
بنابراین برای حل این مشکل باید قبل از خاموش کردن چراغ به علی یاد داد که چراغ بایستی خاموش شود. این تدریس می تواند به صورت قطعه ای انجام شود. علی بایستی آرام آرام یاد بگیرد که چراغ باید خاموش شود. به وسیله سویچ های مخصوص می توان نور چراغ را آرام آرام کم کرده تا چراغ خاموش شود و علی می تواند این عمل را به آرامی یاد بگیرد. در ضمن در زمان فریاد زدن مادرش نباید او را بغل کند. بغل کردن علی می تواند یک پاداش مثبت برای زمانی که علی فریاد زدن را پایان داده باشد.
این سیستم اثر بهتر و متبوعتری خواهد داشت زمانی که در اوایل شروع بیماری و سالهای اولیه کودک بکار برده شود. 
تئوری زیر بنای این سیستم
تدریس رفتار در محیط به صورت بسیار آسان و قابل فهم برای کودک پر می کند. تحلیل و عملی کردن رفتار و تدریس آن به کودک،او را برای خودکفائی در زندگی آماده میکند. تحقیقات نشان داده که شروع به استفاده از این سیستم در سالهای اولیه کودکی اثر بسیار مثبتی در یاد گیری کودک خواهد داشت.
کار آمدی این سیستم
به نظر بسیاری از محققین و متخصصین سیستم « تحلیل رفتار عملی» موثر ترین مشی درمانی برای کودکان مبتلا به آتیسم می باشد. به گفته وزارت پزشکی آمریکا تحقیقات 30 ساله در مورد این سیستم نشانگر آنست که کاربرد آن وقتی در سالهای اولیه زندگی کودک استفاده شده بسیار عالی هست. 50? از کودکان اتیستیک که از این سیستم برای درمان آنها استفاده شده مهارت بسیار زیادی در قدرت لفظی، هوشی و رفتار اجتماعی نشان داده اند. تحقیقات راجع به رضایت والدین از پیشرفت فرزندشان با استفاده از سیستم نشان داده که اکثریت والدین رضایت بیش از حد از نتایج این سیستم دارند. مهمترین نکته در استفاده از این سیستم ایجاد وقت گذاری در بکار بردن تکنیک ها می باشد.

تاریخ : دوشنبه 21/6/90 | 3:15 عصر | نویسنده : دیدن صفحه اصلی وبلاگ

روشهای درمانی اوتیسم

روش اِی بی اِی

Applied Behavior Analysis

بسیاری از روشهای درمانی کودکان اُتیستیک بر پایه اصول این روش تهیه شده اند. اصل مهم این روش این است که رفتارهائی که مورد تشویق قرار بگیرند احتمال تکرار و افزایش خواهند داشت و رفتارهائی که مورد توجه قرار نگیرند احتمال حذف شدن آنها وجود دارد .اگر چه اِی بی اِی یک تئوری می باشد ولی بسیاری از مردم از این اصطلاح برای روشهائی که با این اصل کار می کنند استفاده می کنند . دو روش مهمی که بر پایه این اصل وجود دارند روش آموزش جزء به جزء و لوواس می باشند . م

در روش آموزش جزء به جزء و روش لوواس هر تمرینی که به کودک داده می شود شامل یک دستور به کودک ، یک عمل از طرف کودک و یک عکس العمل از طرف درمانگر می باشد .این روش علاوه بر تصحیح رفتارهای کودک شامل آموزش مهارتهای جدید نیز از قبیل مهارتهای اولیه مانند خوابیدن و لباس پوشیدن تا مهارتهای پیشرفته مانند برخوردهای صحیح اجتماعی می باشد . این روش ، روشی بسیار دقیق و کامل است .در این روش معمولاً کودک بین 30 تا 40 ساعت در هفته به صورت انفرادی با درمانگر دوره دیده کار می کند . هر کار و مهارت جدید به اجزاء کوچکتری تقسیم می شود . هرگاه کار خواسته شده ازکودک به درستی انجام شود ، کودک مورد تشویق قرار می گیرد تا در کودک انگیزه تکرار آن و فرمانبری بیشتر شود . این روش با مخالفت هائی نیز روبرو شده است . برخی از متخصصین معتقدند که این روش به احساسات کودک لطمه می زند و مدت زمان آموزش آن در طول هفته تأثیرات ناخوشایندی بر خانواده میگذارد. به هر حال آمار و ارقام و تجربه نشان داده است که تکنیکهای اِی بی اِی نتایج مثبت و با ثباتی بر روی کودکان اُتیستیک داشته است.

PECS سیستم برقراری ارتباط از طریق تبادل تصویر

Pecs در سال 1985به عنوان یک دوره آموزش متناوب که به کودکان وبزرگسالان اتیستیک وگروهی دیگر که مشکل ارتباطی دارند اجازه داد تا شروع کننده ارتباط باشند،ایجاد شد. م
این روش بر ارتباط و آموزش معنادارتاکید دارد،چون معتقدند که یک چیز معنادار در فرد انگیزه وجود می آورد
یکی از سردمداران این نظریه باندی میباشد که شیوه هرم آموزش را مطرح کرد. م

این هرم درپایه شامل: م
م 1.مشوق های قوی
م 2.ارتباط معنادار اجتماعی
م 3.مشوق های قوی
م 4.جلوگیری از رفتارهای نابهنجار

وابعادهرم شامل: م
م 1.تعمیم
م 2.استراتژی های آموزشی
م 3.طراحی آموزش موثر
م 4.کاهش و اصلاح اشتباها ت

اساس آموزش در PECS ابعاد این هرم می باشد. هدف از آموزش در این روش استقلال و زندگی مستقل می باشد. PECS دارای 6فاز می باشد: م

فاز1: کودک یاد می گیرد ارتباط درست را از طریق تبادل تصویری که دارای بالاترین ارزش تشویقی برا یش می باشد،بر قرار کند. هدف اصلی دراین فاز آموزش تقاضا می باشد. م

فاز2: کودک یاد می گیرد در ارتباط اصرار کند.تا اینکه به جستجوی فعالانه تصاویر رفته و سپس به سمت شخصی(مربی) برای برآورده شدن خاصه خود حرکت کند.هد ف ازاین فاز آموزش اصرار به کودک می باشد. م

فاز3: کودک یاد می گیردکه به منظور انتخاب تصویری که نشاندهنده تمایل بیشترش به آن می باشد،بین تصاویر تمایز غائل شود.هدف از این فاز آموزش تشخیص وتمیز می باشد. م

فاز4: کودک یاد می گیرد از ساختار جمله برای بیان در خواست خود به صورت( من... می خواهم) استفاده کند. م

فاز5: کودک یاد می گیرد به سئوال( چه چیزی را می خواهی؟) پاسخ دهد. م

فاز6: کودک یاد می گیرد در مورد چیزهایی که در اطرافش می باشد به صورت خود مختار اظهار نظر کرده و به سئوالات پاسخ دهد. م

با ید توجه داشت که دراوایل این روش( فازهای اولیه) علاوه بر مربی وکودک، کمک مربی نیز حضور دارد.و خانواده نیز در تمام این مراحل باید همکاریهای لازم را داشته باشد. م

برنامه ی آموزشی سان-رایز

 این برنامه توسط از سال 1983 خانواده ی کافمن و به نوع شدید اتیزم دچار شده است تهیه شد. Raun شدند پسرشان همکارانشان این برنامه ی خانگی را در اختیار صد ها خانواده ی دیگر و حتی افراد حرفه ای درمانگر اتیزم در سراسر دنیا قرار داده اند. م

در روش سان-رایز،«والدین» درمانگران اصلی و شکل دهنده به برنامه ی آموزشی هستند. در این برنامه به والدین آموخته می شود که به کودک خود عشق بورزند،به او احترام بگذارند و او را «آنچنان که هست» بپذیرند، تا از طریق این پذیرش کودک خود را به برقراری رابطه ای دو جانبه در محیط آرامش بخش خانه تشویق کنند. م
تعلیم و آموزش این برنامه در «مرکز درمانی اتیزم امریکا» در شفیلد و ماساچوست همانند دیگر مراکز آموزشی خارج از امریکا صورت می گیرد. م
این برنامه مشتمل بر سه بخش است: م
1- شروع برنامه ی آموزشی سان-رایز : شامل یک دوره ی آموزشی به مدت یک هفته برای والدین و درمانگران. آنان در این دوره ی کوتاه مراحل اساسی و روش های لازم برای انجام برنامه ی آموزشی
سان-رایز را فرا می گیرند.گذراندن این دوره پیش نیاز مراحل بعدی است. م
2- اجرای برنامه ی آموزشی سان-رایز به طور پیشرفته :این مرحله نیز در طول یک هفته انجام می شود و به معرفی روش های خاص و چالش های تجربه شده در برنامه های آموزشی خانگی مختلف می پردازد. م
همچنین در طول این مرحله،مربیان به تقویت روحیه و توان والدین می پردازند و آنان را در برنامه ریزی ویافتن اهداف مشخص برای کودکشان یاری می دهند. م
3- اجرای متمرکز و قسمت اصلی برنامه ی آموزشی سان-رایز: این مرحله مهمترین قسمت برنامه است که در طول یک هفته انجام گرفته و علاوه بر والدین شامل فرزندانشان نیز می شود.مربیان برنامه آموزشی، هشت ساعت در روز به آموزش کودک می پردازند و همچنین با استفاده از یافته های خود در هنگام آموزش کودک ،به راهنمایی والدین او برای دستیابی به اهداف تعیین شده برای کودک مشغول می شوند. م
علاوه بر آنچه ذکر شد،موسسه ی سان رایز به انجام مشاوره ی تلفنی و آموزش از طریق نوار ویدئویی نیز می پردازد تا بدین وسیله برای والدین و مربیان،حداکثر بازده در کار با کودکان اتیستیک را فراهم کند.م

اطلاعات بیشتر در مورد برنامه ی آموزشی سان-رایز: م

1-877-766-7473 داخل امریکا : م

001-413-229-2100 خارج از امریکا : م

درمانهای رژیمی و داروئی

از آنجائی که اُتیسم یک طیف از بیماریهای مشابه است نمی توان گفت که یک درمان خاص برای همه این طیف می تواند مؤثر باشد . ولی به هر حال متخصصین و خانواده ها به این نتیجه رسیده اند که با استفاده از چند روش درمانی و یا ترکیبی از آنها می توان به کودکان اُتیستیک کمک کرد تا رفتارهای اختلالی آنها بهتر شده و عملکرد کلّی آنها پیشرفت کند . این ترکیب درمانی می تواند ترکیبی از روشهای روانشناسی و داروئی باشد . تاکنون داروئی یافت نشده است که از بروز اُتیسم جلوگیری کند و یا اینکه آنرا درمان کند ولی متخصصین و خانواده ها به تجربه دریافته اند که بعضی از داروهای استفاده شده در بیماری های دیگر ، در بهبود بعضی از اختلالات اُتیسم مؤثر می باشند . همچنین مشاهده شده است که تغییرات رژیم غذائی و افزودن برخی ویتامین ها و موادمعدنی می تواند در بهبود برخی از اختلالات اُتیسم مؤثر باشد .در طی ده سال گذشته تحقیقات زیادی در این مورد انجام شده که نتایج برخی از آنها حاکی از این است که افزودن برخی ویتامین ها مانند ب6 و ب12 و همچنین حذف برخی مواد مانند گلوتن و کازئین از رژیم غذائی کودک می تواند در بهبود عملکرد سیستم گوارشی ، آلرژی ها و رفتارهای کودک تأثیر مثبت داشته باشد . البته تمامی تحقیقات و بررسی ها این مطلب را به صورت علمی و قطعی ثابت نمی کنند .      تعدادی از داروهای بیماریهای دیگر وجود دارند که در مورد بعضی از کودکان اُتیستیک اثرات مثبت نشان داده اند.این داروها معمولاً در درمان بیش فعّالی ، اختلالات توجه ، و نگرانی در کودکان اُتیستیک مؤثر بوده اند . در اصل می توان گفت هدف از استفاده دارو در کودکان اُتیستیک ، کاهش رفتارهای اختلالی در جهت استفاده بهتر و بیشتر کودک از جلسات درمانی می باشد . سعی کنید در صورتی که متخصصین برای کودک شما دارو تجویز می کنند این سئوالات را از آنها بپرسید : آیا این دارو اثرات جانبی در کودک خواهند داشت ؟ چه مقدار در طی روز باید استفاده شود ؟ به چه نحو باید استعمال شود ؟ در دراز مدت چه تأثیراتی خواهد داشت ؟ چه کسی و چگونه تأثیرات این دارو را در کودک بررسی خواهد کرد ؟آیا آزمایشات بخصوصی را قبل از استفاده این دارو باید انجام داد ؟ آیا استفاده این دارو هم زمان با سایر داروها و ویتامین ها مشکلی نخواهد داشت ؟. به هر حال به خاطر داشته باشید که استفاده از هر داروئی برای کودکان اُتیستیک باید حتماً زیر نظر متخصص انجام شده و اثرات آن به دقت تحت بررسی باشد

 شاید بتوان گفت یکی از بیشترین ویتامین های استفاده شده برای کودکان اُتیستیک ، ویتامین ب می باشد .این ویتامین در ساختن آنزیمهائی که مغز برای فعّالیت خود به آنها احتیاج دارد مؤثر است .در 18 تحقیقی که در مورد این ویتامین انجام شده است نشان داده شده است که حدود نیمی از کودکانی که این ویتامین در رژیم غذائی آنها بیشتر شده بود ، تأثیرات مثبتی در آنها به وجود آمده بود که این تأثیرات شامل بهبود رفتار ، بهبود تماس چشمی ، توجه بیشتر ، و افزایش توانائی یادگیری در این کودکان بود. در بعضی از کودکان ، روغن جگر ماهی که حاوی مقادیر فراوانی ویتامبن های آ و د می باشد تأثیرات خوبی در افزایش تماس چشمی و بهبود رفتاری داشته است . ویتامین س نیز در عملکرد بهتر مغز تأثیر دارد و استفاده آن در برخی از کودکان اثرات مثبت داشته است . در صورتی که قصد استفاده از ویتامین ها را برای کودک خود داشتید می بایست حتماً با دکتر متخصص کودک خود مشورت نمائید و در صورت لزوم آزمایشاتی را انجام دهید تا مطمئن شوید استفاده بیش از حد معمول این ویتامین ها اثرات جانبی و مخرب بر روی کودک شما نخواهد داشت . برخی از کودکان اُتیستیک در مورد بعضی از موادغذائی حساسیت هائی از خود نشان می دهند و حتی ممکن است در مورد آن آلرژی نیز پیدا کنند . ممکن است این حساسیت ها و آلرژی به صورت رفتارهای اختلالی در کودک بروز کنند .گزارشهای فراوانی از والدین و متخصصین وجود دارند که حاکی از آن است که حذف این مواد غذائی از رژیم غذائی کودک باعث پیشرفت چشمگیر و بهبود رفتاری شده است . در برخی از کودکان اُتیستیک مشاهده شده است که پروتئین هائی نظیر گلوتن و کازئین به خوبی شکسته نمی شوند و باعث بروز مشکلاتی در کودک می شوند .حذف این پروتئینها در این کودکان می تواند به رفع اختلالت گوارشی در آنها کمک کند و در نتیجه رفتارهای اختلالی ناشی از آن نیز رفع می گردند . گلوتن در غلات و کازئین در لبنیات وجود دارند . باید توجه داشت که در صورت وجود این مشکل در کودک شما ، نباید غلات و لبنیات به یکباره از رژیم غذائی کودک حذف شوند زیرا ممکن است این قطع ناگهانی خود باعث بروز مشکلات دیگری شود . برای این منظور بهتر است با یک متخصص تغذیه مشورت شود تا نحوه حذف این مواد و تغییر مناسب رژیم غذائی به شما آموزش داده شود
تاریخ : سه شنبه 27/2/90 | 3:11 عصر | نویسنده : دیدن صفحه اصلی وبلاگ

   درمان رفتاری فشرده سه ساله اوتیسم کودکان را بهبود می دهد


بر اساس پژوهش گذشته، "کارد" کشف کرد که بسیاری از این کودکان افزایش قابل توجهی در کارکردهای شناختی و انطباقی، و نیز زبانی، خود داشته اند.

بیشتر این کودکان همچنین بهبودهای چشمگیری در کارکردهای مدیریتی خود بروز دادند.

خبر از: پژوهشکده علوم شناختی
---------------------

اوتیسم:روشهای درمانی مکمل
http://www.iransalamat.com/?file=art...bsectionId=789
اوتیسم: روش درمانی Social Stories داستانهای اجتماعی
http://www.iransalamat.com/?file=art...bsectionId=789
اوتیسم : روش درمانی Floor Time
http://www.iransalamat.com/?file=art...bsectionId=789
اوتیسم: روش درمانی Picture Exchange Communication Systems – PECS
http://www.iransalamat.com/?file=art...bsectionId=789
اوتیسم: روش درمانی TEACCH
http://www.iransalamat.com/?file=art...bsectionId=789
اوتیسم: روش درمانی اِی بی اِی Applied Behavior Analysis
http://www.iransalamat.com/?file=art...bsectionId=789
روشهای رفتار درمانی و بهبود ارتباط در اوتیسم
http://www.iransalamat.com/?file=art...bsectionId=789
برنامه هائی برای درمان کودکان اوتیسمی زیر 3 سال
http://www.iransalamat.com/?file=art...bsectionId=789
روشهای درمانی اوتیسم
http://www.iransalamat.com/?file=art...bsectionId=789
روشهای درمانی و تربیتی اوتیسم
http://www.iransalamat.com/?file=art...bsectionId=789
روش درمان اوتیسم
http://www.iransalamat.com/?file=art...bsectionId=789
درمان های در نظر گرفته شده برای اوتیسمی ها شامل چه اقداماتی است؟
http://www.iransalamat.com/?file=art...bsectionId=789
بررسی اثر بخشی مشاوره گروهی بر عملکرد خانواده و رضایت زناشوئی در مادران کودکان مبتلا به اوتیسم
http://www.iransalamat.com/?file=art...bsectionId=789
کمک کارتون به کودکان اوتیسمی
http://www.iransalamat.com/?file=art...bsectionId=789
فوتبال به درمان اوتیسم کمک می‌کند
http://www.iransalamat.com/?file=art...bsectionId=789


درمان اوتیسم: مشاوره با متخصص
http://www.iransalamat.com/?file=art...bsectionId=789
منبع:http://behesht1389.parsiblog.com

نوع مطلب : مطالب روانشناسی ، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
درباره وبلاگ


دوستان عزیزم اگر مقاله یا مطالبی مربوط به روانشناسی دارید برای ما ارسال کنیدتا با اسم خودتان به ثبت برسد. متشکرم

مدیر وبلاگ : م نخکوب
نویسندگان
نظرسنجی
در کدام یک از حیطه های موضوعی زیر علاقه بیشتری دارید ؟

جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

                    
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic