شنبه 7 بهمن 1391 :: نویسنده : م نخکوب
آب = رابطه جنسی


 
آب، برای همه و به ویژه برای خانمها، نماد رابطه جنسی است. عمق و سرعت

جریان آبی كه دیده‌اید نشانگر طرز فكر و تمایل شما در این زمینه است. سرعت جریان آبی

كه دیده‌اید بیانگر میزان میل جنسی در شماست. هر چند كه این میزان لزوماً آنچه مورد نیاز

شماست نیست. هر چه سرعت جریان آب كمتر باشد نشانگر میل جنسی كمتر و هر چه

بیشتر باشد نشانگر میل جنسی بیشتر است.

عمق آب نیز بیانگر نحوه نگرش شما به رابطه جنسی و آنچه از آن می ‌خواهید

است. سهولت رد شدن از آب، نشانگر طرز تفكر و رهیافت شما به مسائل جنسی است.

هر چه راحتتر از آب رد شوید، یعنی رهیافت و رویكرد شما به روابط جنسی، راحتتر و

آزادانه‌تر است.

 
****************

خرس= استرس

 
خرس، نماد مشكلات و چگونگی برخورد شما با آنهاست. اگر خرس كوچولوی

خوشگلی را دیده‌ باشید نشانگر این است كه زندگی شما خالی از استرس است و شما

به راحتی از كنار مشكلات می ‌گذرید. همچنین نشانگر این است كه شما از زندگی‌تان

لذت می ‌برد. امّا چنانچه خرس واقعی و بزرگی را دیده باشید، حال امكان مواجه شدن با

یك مشكل واقعی برایتان فراهم شده است. كسانی كه به طور دائم تحت فشارهای

استرس قرار دارند، خرسهای بزرگتر و خطرناكتری را می ‌بینند. چه شما خرس را نادیده

بگیرید و چه خرس شما را، هر دو نشانگر این است كه چگونه به استرس و مشكلات

هنگامی كه برایتان پیش می ‌آید، می ‌نگرید. اگر خرس شما را ندیده است و یا آن كه دیده

ولی سرگرم بازیهای قشنگ با خودش است، بدین معنی است كه شما مشكلات واقعی

چندانی در زندگی ندارید. شما تحت استرس و نگرانیهای روزمره نیستید. به شما فرصت

داده شد تا مشكلی را ببینید ولی این فرصت را از دست دادید! اصلاً چیز بدی نیست. اگر

خرس شما را دیده ولی با شما كاری نداشته و سرگرم كار خودش بوده است، این بدان

معنی است كه با وجودی كه مشكلات متداول در زندگی شما وجود دارد، ولی شما از نظر

سطح استرس یا نگرانی، در شرایط ناسالمی قرار ندارید. و بالاخره اگر خرس متوجه شما

شده و به نحو تهدیدآمیز و ترسناكی به شما نگاه می ‌كرده است، یعنی شما نیاز به

مرخصی دارید! شما تحت eفشارهای شدید استرس و نگرانی هستید و این می ‌تواند

شرایط ناسالمی را برای شماe به وجود آورد. نحوه عبور از خرس و ادامه دادن راه، نشانگر

این است كه شما با مشكلات چگونه برخورد می ‌كنید و چگونه به حل آنها می ‌پردازید. اگر

پاسخ شما این بوده كه به فكر بغل كردن خرس و همراه بردن آن بوده‌اید، در این صورت

رویكرد شما با سایر مردم بسیار متفاوت است. اغلب مردم تحت استرس بسیار بیشتری از

شما قرار دارند.

 
**********************

ساحل = ارتباط با مردم

 
ساحل، نماد چگونگی ارتباط شما با افرادی كه پیرامونتان قرار دارند است. تعداد افرادی كه

در ساحل دیده‌اید، مستقیماً به تعداد افرادی كه مایلند دوروبرتان باشند ارتباط دارد. افراد

اجتماعی و معاشرتی در كنار عدّه زیادی از مردم احساس راحتی می ‌كنند. این گونه افراد،

ساحل را مملو از جمعیت می ‌بینند. در طرف مقابل، كسانی كه هیچكس را در ساحل

ندیده‌اند آنهایی هستند كه از تنها بودن با خودشان احساس آرامش و راحتی می ‌كنند.

احساس تنهایی برای آنها مفهومی ندارد و می ‌توانند مدّت زمانی طولانی با خودشان به

سر برند. اگر شما صدها نفر را در ساحل دیده باشید یعنی از بودن در مكانهای شلوغ و

پرجمعیت احساس ناراحتی نمی ‌كنید. در حالی كه اگر یك یا دو نفر را در ساحل دیده

باشید، بدان معنی است كه شما فردی هستید كه نمی ‌خواهد زمان زیادی را در مكانهای

شلوغ بگذراند و ترجیح می ‌دهد با یك نفر یا دونفر صحبت كند. البته این به معنی آن نیست

كه شما آدمی اجتماعی نیستید. بلكه نشانگر این است كه بیشتر تمایل به محیطهای آرام

و كم جمعیت دارید. اغلب مردم، ساحل را با یك یا دو نفر می ‌بینند. فاصله مردمی كه در

ساحل هستند با شما، نماد چگونگی ارتباط شما با افرادی است كه پیرامونتان قرار دارند.

اگر مردم آنقدر نزدیك بوده‌اند كه امكان صحبت كردن با آنها فراهم بود، یعنی شما در بیشتر

مواقع مایل به ارتباط برقرار كردن با دیگران هستید. اگر مردم آنقدر دور بوده‌اند كه امكان

صحبت با آنها نبوده، بدان معنی است كه شما در اكثر اوقات نیازی به برقراری ارتباط با

دیگران ندارید، اما دلتان می ‌خواهد كسانی را پیرامون خود داشته باشید. و بالاخره اگر

مردم خیلی دور بوده‌اند یعنی شما در اكثر مواقع نیازی به برقراری ارتباط با دیگران ندارید و

از تنها بودن با خودتان راضی هستیدنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


شنبه 7 بهمن 1391 :: نویسنده : م نخکوب
جنگل و مسیر جنگل:

نماد «زندگی» شماست و این كه شما چگونه به آن نگاه می ‌كنید.

اگر شما گزینه «جنگل در روشنایی روز» را انتخاب كرده‌اید: این قویاً نشانگر این

است كه به طور كلی آدم شادی هستید. هر چه نور بیشتری در جنگل ببینید به معنی این

است كه زندگی شما از محتوای بیشتری برخوردار است.

چنانچه شما گزینه «جنگل در شب» را انتخاب كرده‌اید، بدین معنی است كه چیز

عمده‌ای در زندگی شما وجود دارد كه می ‌خواهید آن را تغییر دهید یا از آن ناراضی

هستید. این انتخاب همچنین بیانگر این است كه شما به دلایلی تحت فشار استرس قرار

دارید.

اگر گزینه «جنگل نه كاملاً تاریك و نه كاملاً روشن» را انتخاب كرده‌اید: نشانگر

چیزی بین دو حالت فوق است. یعنی این كه یكی دو چیز در زندگی شما وجود دارد كه

مایلید آن را تغییر دهید. اگر راهی در جنگل دیده‌اید بدین معنی است كه هنوز در زندگی

خود به طور كامل جا نیافتاده‌اید. جوانترها معمولاً چنین راهی را می ‌بینند. چرا چنین است؟

راه، نماد جایی است كه به سوی آن در حركتید. كسانی كه هنوز راه مشخصی را در

زندگی خود پیدا نكرده‌اند به احتمال زیاد راهی را در جنگل می ‌بینند. و از طرف دیگر،

كسانی كه راه زندگی خود را یافته‌اند(معمولاً افراد مسن‌تر) احتمال كمتری دارد كه راهی در بین جنگل ببینند. 

******************

فنجان = ثروت 


فنجان نماد «ثروت» و رهیافت شما به آن است. این سوال به شما این شانس را

می ‌دهد كه هر نوع فنجانی را ببینید. در واقع، این سوال به شما فرصت می ‌دهد تا به

خودتان پاداش بدهید. اگر فنجان باارزشی را دیده‌اید در این صورت چیزی كه برایتان باارزش

است را به خودتان پاداش داده‌اید.

و اگر فنجانی كه دیده‌اید ارزش چندانی نداشته، یعنی هنگامی كه فرصتی پیش آمده

به خودتان پاداش نداده‌اید.

 
اگر فنجان را رها كرده‌اید، یعنی به شما شانس داده شده كه پاداشی بگیرید ولی شما

آن را پشت سر گذاشته‌اید. این بدان معنی است كه یا ثروت برای شما ارزش محسوب

نمی ‌شود و یا اینكه فكر می ‌كنید «ثروت»، چیزی است كه باید برای به دست آوردنش كار

و تلاش كنید.

 
اگر فنجان را از زمین برداشته ودوباره به زمین انداخته‌اید،

بدان معنی است كه شانس پاداش گرفتن به شما داده شده است، شما هم به قدر كافی

كنجكاو بوده‌اید كه فنجان را از زمین برداشته‌اید، ولی آن را پشتeسرگذاشته‌اید. یا ثروت

برای شما ارزش واقعی محسوب نمی ‌شود و یا فكر می ‌كنید «ثروت» چیزی است كه باید

برای به دست آوردنش كار و تلاش كرد. 

اگر از فنجان استفاده كرده و سپس آن را همانجا رها كرده‌اید، بدین معنی است كه

شانس پاداش گرفتن به شما داده شده و شما یك استفاده فوری برای آن پیدا كرده‌اید و

فوراً آن را به كار بسته‌اید. بسیاری از مردم یك فنجان چای یا قهوه می ‌بینند و آن را

می ‌نوشند. شما هم چنین بوده‌اید؟ شما شانس پاداش گرفتن را پشت سر گذاشت‌اید و

یك استفاده عملی برای فنجان یافته‌اید. رهیافت شما به سوی پاداش، «اینجا و اكنون» بوده

است. اگر فنجان را برداشته و با خود برده‌اید، احتمالاً فنجانی را دیده‌اید كه به نوعی برایتان

باارزش بوده است. یعنی شما شانس پاداش دادن سریع به خودتان را پیدا كرده‌اید و از آن

استفاده نموده‌اید. 

********************

نوع مطلب : آزمون های روانشناسی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


شنبه 7 بهمن 1391 :: نویسنده : م نخکوب
خرس 

به راهتان در جنگل ادامه می ‌دهید كه ناگهان با خرسی مواجه می ‌شوید. چه نوع خرسی

است؟ 

الف) یك خرس كوچولوی خوشگل

پ) یك خرس بزرگ و واقعی

با  آن خرس چكار می ‌كند؟

(
نزدیكترین گزینه را انتخاب كنید.) 

الف) خرس متوجه من نشده است.

ب) خرس متوجه من شده و دارد با خودش بازیهای قشنگی می ‌كند.

پ) خرس متوجه من شده ولی با من كاری ندارد و سرگرم كار خودش است.

ت) خرس متوجه من شده و به نحو تهدیدآمیز و ترسناكی به من نگاه می ‌كند.

ث) هیچكدام ... صاف دارد به طرف من می ‌آید. 

شما باید به راهتان ادامه دهید. با آن خرس چكار می ‌كنید؟ 

الف) كار خاصی نمی ‌كنم. خیلی كوچولو وخوشگل است و به فكر این هستم كه آن را بغل كنم و همراه خود ببرم.

ب) به آن توجهی نمی ‌كنم و راهم را ادامه می ‌دهم.پ) قبل از آن كه مرا ببیند از آنجا دور می ‌شوم.

ت) بالای درخت می ‌روم یا پنهان می ‌شوم.

ث) می ‌ایستم و با آن مقابله می ‌كنم. من پیروز خواهم شد.

ج) می ‌ایستم و مقابله می ‌كنم. كمی زخمی می ‌شوم.

چ) هیچكدام از این گزینه‌ها به انتخاب من نزدیك نیست. 

*******

.ساحل

 
به راهتان ادامه می ‌دهید تا به ساحلی می ‌رسید. 

چند نفر آدم در آنجا می ‌بینید؟

 
الف) صدها و شاید هزاران نفر.

ب) 20 تا 100 نفر

پ) یكیا دو نفر

ت) هیچكس

 
فاصله شما از آنها چقدر است؟ 

الف) آنقدر نزدیكند كه می ‌توان با آنها صحبت كرد.

ب) آنقدر نزدیك نیستند كه بتوان با آنها صحبت كرد.

پ) یا خیلی دورند ویا هیچكس در ساحل

نیست. ******************************************* 

ادامه مطلب


نوع مطلب : آزمون های روانشناسی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


شنبه 7 بهمن 1391 :: نویسنده : م نخکوب

ابتدا مطمئن شوید به اندازه كافی وقت دارید و می توانید فكرتان را متمركز نمائید. برای

انجام این آزمون باید تصویر موقعیتهای گفته شده را به ذهن بیاورید و خود را در آن موقعیت

قرار دهید. ابتدا با جنگل شروع می ‌كنیم.
 ******* 

ادامه مطلب


نوع مطلب : آزمون های روانشناسی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


دوشنبه 2 بهمن 1391 :: نویسنده : م نخکوب
اگر از کسی متنفر هستید بخوانید
وقتی کم از کوه آتشفشان نداری، وقتی خشم درونت می‌غرد، آن هنگام که کینه در وجودت می‌تازد، وقتی که نفرت از چشم‌هایت زبانه می‌کشد، وقتی زبانت حرف‌های نیش‌دار می‌زند و رفتارت عوض می‌شود، آن وقت همان زمانیست که باید دست به کار شوی.

تو باید کمی دورتر از خودت بایستی و نفرتت را از دور ببینی. باید بدانی چه شد که نفرت در وجودت شکل گرفت، باید بفهمی که جرقه‌های نفرت چه زمانی در وجودت قد راست کرد، باید بدانی که چرا نمی‌خواهی ببخشی و فراموش کنی.

وقتی تا این حد با خودت روراست شدی و نفرتت را صادقانه کالبدشکافی کردی، مطمئن باش​ نفرت نیز در وجودت از تب و تاب می‌افتد. "

دکتر فرحناز مسچی ، روان‌شناس سلامت مراجعانی دارد که در آنها این سیر نزولی را دیده است؛ روان‌شناسی که در گفت‌وگو با جام‌جم نسخه‌های زیادی برای کنارآمدن با حس نفرت ارائه می‌دهد.

همه ما آدم‌ها در طول زندگی دچار حس نفرت می‌شویم؛ نفرت از آدم‌ها، اشیاء، حیوانات و حتی زمان‌های خاص. در ذهن ما چه اتفاقاتی رخ می‌دهد که به ایجاد حس تنفر منجر می‌شود؟ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
درباره وبلاگ


دوستان عزیزم اگر مقاله یا مطالبی مربوط به روانشناسی دارید برای ما ارسال کنیدتا با اسم خودتان به ثبت برسد. متشکرم

مدیر وبلاگ : م نخکوب
نویسندگان
نظرسنجی
در کدام یک از حیطه های موضوعی زیر علاقه بیشتری دارید ؟

جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

                    
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic